Improvisatietheater

Improvisatietheater wordt ook wel eens afgekort tot de term “impro” of “improv”. De spelers van dergelijke theaterstukken verzinnen, zoals de naam in feite al aangeeft, ter plekke de personages, het verhaal en de dialogen. Vaak wordt er van tevoren een aantal thema’s of opdrachten aangedragen, waarna de toneelspeler zijn best doet om binnen dit kader een (korte) show neer te zetten. Onderwerpen die worden aangedragen zijn bijvoorbeeld een bepaald personage, een zekere locatie of een vastgesteld beroep. Al het andere wordt er vervolgens door de speler(s) bij geïmproviseerd. De insteek van een dergelijke show is bijna altijd komisch van aard, hoewel dit niet noodzakelijk hoeft te zijn.

Een goede improvisatieacteur moet een aantal eigenschappen bezitten om dergelijke shows neer te kunnen zetten. Focussen, luisteren, intuïtief en spontaan handelen zijn hier een paar voorbeelden van. Dit zijn uiteraard belangrijke eigenschappen waarover elke toneelspeler zou moeten beschikken, doch zijn deze eigenschappen bij het uitvoeren van een improvisatietheater onmisbaar. Wanneer men een cursus of opleiding theater volgt, komen improvisatietechnieken dan ook altijd aan bod.

Bij improvisatietheater kunnen we een onderscheid maken tussen kortere en langere versies. Korte improvisaties behelzen vaak kortstondige scènes met een bepaalde structuur of spelvorm al dan niet aangevuld door het publiek. Een verhaal moet in feite zo snel mogelijk opgebouwd worden en “to the point” komen. De Lama’s en De Grote Improvisatieshow zijn hier voorbeelden van. Deze shows bestaan uit diverse spelonderdelen, waarbij het improvisatietheater altijd centraal staat.

Bij langere improvisaties wordt er door de acteurs een complete theatervoorstelling opgevoerd, waarbij de scènes aaneen gebreid worden middels de personages, de verhaallijn of het thema. Een lange improvisatie resulteert hierdoor vaak in een avondvullende voorstelling, waarbij de 12-minuten-regel van toepassing is. Dat betekent dat elke scène die langer duurt dan 12 minuten als lange improvisatie kan worden opgevat.